Externarea pacientilor in cadrul spitalului Oxxygene se face in ziua stabilita de comun acord cu medicul curant sau medicul de garda cu acordul directorului medical intre orele 12.00 si 13.00, EXCEPTIE facand situatiile de urgenta majora survenite pe perioada internarii care necesita TRANSFER la un Spital de rang superior, situatie in care conform protocolului stabilit se face epicriza de etapa si externarea pacientului in momentul preluarii acestuia de catre Serviciul de Ambulanta. Fiecare pacient primeste la externare:

  • Bilet de iesire din spital;
  • Scrisoare medicala;
  • Decont cheltuieli (conform Ordin M.S. 1100/14.10.2005);
  • Reteta medicala cu sau fara contributie personala;
  • Recomandari privind controlul medical, conform indicatiilor medicului curant, dieta si efortul fizic;
  • Pentru concediile medicale eliberate la externare (numai in cadrul internarilor in contractul CAS), pacientul trebuie sa prezinte adeverinta de la locul de munca, in care sa fie mentionate numarul zilelor de concediu medical acordate in ultimele 12 luni, si eventualele concedii medicale eliberate anterior internarii;
  • Externarea la cererea pacientului (sau a familiei, pentru pacientul fara discernamant) este posibila doar pe semnatura acestora;

Sunt externaţi disciplinar bolnavii recalcitranţi, care refuză tratamentul sau comit acte de indisciplină. Deasemenea determina externarea disciplinara actele de violenţă (verbala si fizica) împotriva personalului sau a celorlalţi pacienţi realizate de bolnavi sau de catre apartinatorii acestora. Externarea disciplinară se poate pune în practică numai în cazul în care viaţa pacientului nu este pusa în pericol.