Externarea pacienților in cadrul spitalului Oxxygene se face in ziua stabilită de comun acord cu medicul curant sau medicul de gardă intre orele 12.00 si 13.00, EXCEPTIE facănd situațiile de urgentă majora survenite pe perioada internarii care necesită TRANSFER la un Spital de rang superior, situație in care conform protocolului stabilit se face epicriza de etapa si externarea pacientului in momentul preluarii acestuia de catre Serviciul de Ambulanta.

Fiecare pacient primeste la externare:

  • Bilet de ieșire din spital;
  • Scrisoare medicală;
  • Decont cheltuieli (conform Ordin M.S. 1100/14.10.2005);
  • Rețeta medicală cu sau fară contributie personala;
  • Recomandări privind controlul medical, conform indicațiilor medicului curant, dieta si efortul fizic;
  • Pentru concediile medicale eliberate la externare (numai in cadrul internarilor in contractul CAS), pacientul trebuie sa prezinte adeverinta de la locul de muncă, in care sa fie mentionate numarul zilelor de concediu medical acordate in ultimele 12 /24 luni, si eventualele concedii medicale eliberate anterior internarii;
  • Externarea la cererea pacientului (sau a familiei, pentru pacientul fara discernământ) este posibilă doar pe semnatura acestora;

Sunt externaţi disciplinar bolnavii recalcitranţi, care refuză tratamentul sau comit acte de indisciplină. Deasemenea determina externarea disciplinara actele de violenţă (verbală si fizică) împotriva personalului sau a celorlalţi pacienţi realizate de bolnavi sau de catre aparținătorii acestora. Externarea disciplinară se poate pune în practică numai în cazul în care viaţa pacientului nu este pusă în pericol.

Open chat
Suna acum!