Contract de furnizare servicii medicale spitalicesti cu Casa de asigurari de Sanatate Ilfov

Începând cu data de 1.07.2011 Spitalul Oxxygene a încheiat un contract de furnizare servicii medicale spitalicești cu Casa de Asigurari de Sănătate Ilfov, pentru internarile de până la 12 zile. De la această această dată pacienții care doresc sa se interneze, beneficiază de decontare prin CAS Ilfov pentru cheltuilile aferente tratamentelor si supravegherii medicale, costurile cazării fiind suportate de pacient.

Asigurarea actului medical prin operatiuni de dezinfectie de nivel inalt(inclusiv sporicid Clostridium difficile)aeromicroflora si suprafete prin nebulizare in toate saloanele pacientilor si departamentele spitalului in vederea prevenirii aparitiei infectiilor nosocomiale .Astfel pacientii intra la internare in saloane dezinfectate. Numai prin dezinfectie se reduce semnificativ riscul de contaminare aparatul Nocolyse –aparat profesional generează un mediu sigur, dezinfectat in proporţie de 99,99 %, fiind virucid-bactericid-sporicid şi fungicid.

NOCOLYSE – dezinfectant pentru suprafete si microaeroflora prin nebulizare cu aparatul Nocospray.

Este o generaţie noua de dezinfectanti, pe bază de peroxid de hidrogen şi un complex coloidal de arginţi în cantitate redusă.

NEBULIZAREA DEZINFECTANTULUI IN INCINTA SPITALULUI SE FACE CU APARATUL NOCOLYSE

– Dezinfectantul Nocolyse este nebulizat pentru formarea unui aerosol, care este apoi propulsat de turbina nebulizatorului Nocospray asociind viteza foarte mare a particulelor cu incalzirea lor prealabila

– Dimensiunea particulelor formate (în medie 5 µ) în ceaţa fără umezire asigură depunerea lentă şi perfect uniformă pe fiecare cm2 al spaţiului dezinfectat, evitând umiditatea şi coroziunea

– Nu se formează deloc compuşi organici volatili datorită descompunerii rapide a mai mult de 99.9% din ceaţa în urma căreia nu rămâne nimic după ce a acţionat

AMPLIFICAREA ACŢIUNII PRODUSULUI NOCOLYSE

– Combinaţia dintre viteză şi temperatură face posibilă ionizarea particulelor emise şi degradarea peroxidului, creându-se astfel radicali liberi oxidanţi (ion superoxid) cu o durata de viaţă foarte scurtă

Concluzia celor 3 faze

– Pulverizare cu viteză foarte mare: concentrarea substanţei active Nocolyse prin dezhidratare, formând „o ceaţă uscată“

– Ionizarea radicalilor: creşterea efectului bactericid

– Acţiunea catalitică a atomilor de argint: 1 Ag+ ion atrage 1,000,000 OH- ioni

AUTODISTRUGEREA BACTERIILOR

Există 3 mecanisme care funcţionează independent, dar cu un scop comun: modificarea permeabilităţii membranei bacteriene:

– Oxidarea punţilor de cabon de pe suprafaţa bacteriilor (întreruperea dublei legaturi dintre atomii de carboni) datorită electronilor liberi daţi de radicalul de hidoxid OH-

– Acest mecanism schimbă permeabilitatea membranei şi distruge suprafaţa sporilor.

– Transferul electronilor transportaţi de ionii OH- spre sărurile, electroliţii şi proteinele din membrană sau citoplasmă (în funcţie de tipul de bacterie). Aceşti componenţi sont ionizaţi şi o parte dintre ionii liberi de tip CL- sunt recombinaţi in CL2 ceea ce determină autodistrugerea bacteriilor.

– Scufundarea bacteriei: apa din aer intră în bacterie datorită modificării polarităţii membranei. Suprapresiunea  osmotică omoară bacteria (o bacterie poate rezista la uscare, dar nu şi la supresiunea prin apă).

Saloanele

Serviciul hotelier oferit pacienților este asigurat de rezervele spațioase și confortabile, dotate cu 2 paturi cu baie proprie , frigider ,aer condiționat, Tv și internet sau saloane dotate cu 2 sau 3 paturi cu baie alaturata cu aer conditionat, TV, internet.

Drepturile si obligatiile asiguratorilor conform legii 95/14.04.2016

Drepturi

 • a) să aleagă furnizorul de servicii medicale, precum şi casa de asigurări de sănătate la care se asigură, în condiţiile prezentei legi şi ale contractului-cadru;
 • b) să fie înscrişi pe lista unui medic de familie pe care îl solicită, dacă îndeplinesc toate condiţiile prezentei legi, suportând cheltuielile de transport dacă opţiunea este pentru un medic din altă localitate;
 • c) să îşi schimbe medicul de familie ales numai după expirarea a cel puţin 6 luni de la data înscrierii pe listele acestuia;
 • d) să beneficieze de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare şi dispozitive medicale în mod nediscriminatoriu, în condiţiile legii;
 • e) să efectueze controale profilactice, în condiţiile stabilite prin contractul-cadru;
 • f) să beneficieze de servicii de asistenţă medicală preventivă şi de promovare a sănătăţii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor;
 • g) să beneficieze de servicii medicale în ambulatorii şi în spitale aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate;
 • h) să beneficieze de servicii medicale de urgenţă;
 • i) să beneficieze de unele servicii de asistenţă stomatologică;
 • j) să beneficieze de tratament fizioterapeutic şi de recuperare;
 • k) să beneficieze de dispozitive medicale;
 • l) să beneficieze de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu;
 • m) să li se garanteze confidenţialitatea privind datele, în special în ceea ce priveşte diagnosticul şi tratamentul;
 • n) să aibă dreptul la informaţie în cazul tratamentelor medicale;
 • o) să beneficieze de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate în condiţiile legii.

Obligatii

 • a) să se înscrie pe lista unui medic de familie;
 • b) să anunţe medicul de familie ori de câte ori apar modificări în starea lor de sănătate;
 • c) să se prezinte la controalele profilactice şi periodice stabilite prin contractul-cadru;
 • d) să anunţe în termen de 15 zile medicul de familie şi casa de asigurări asupra modificărilor datelor de identitate sau a modificărilor referitoare la încadrarea lor într-o anumită categorie de asiguraţi;
 • e) să respecte cu stricteţe tratamentul şi indicaţiile medicului;
 • f) să aibă o conduită civilizată faţă de personalul medico-sanitar;
 • g) să achite contribuţia datorată fondului şi suma reprezentând coplata, în condiţiile stabilite prin contractul-cadru;
 • h) să prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative care atestă calitatea de asigurat.

Drepturile si obligatiile pacientilor

Drepturi

 • Bolnavii internati sunt unici, cu propriile lor nevoi, puteri, valori si crednte, care trebuie respectate.
 • Bolnavii asigurati la „casa de asigurari de sanatate” au dreptul la asistenta medicala gratuita
 • Bolnavii si familea au dreptul la informatie asupra diagnosticului si conduitei terapeutice , sa fie ingrijiti cu consideratie si respect.
 • In timpul internarii au dreptul la protejarea impotriva factorilor de risc, la asigurarea bunurilor personale pe perioada internarii.
 • Bolnavii varstnici au dreptul la o protectie corespunzatoare.
 • Toate informatiile legate de pacient sunt confidentiale si protejate de pierderea sau folosirea necorespunzatoare.

Obligatii

 • La internare bolnavii sunt obligati sa prezinte dovada asigurarii de sanatate
 • Sa respecte indicatiile medicului asupra conduitei terapeutice
 • Sa respecte personalul angajat al spitalului
 • Sa respecte normele de conduita cu ceilalti bolnavi
 • Sa foloseasca cu grija bunurile spitalului
 • Sa aduca la cunostinta conducerii toate aspectele negative pe perioada internarii
 • Sa respecte orele de odihna , tratament si orele de vizita
 • Sa respecte normele de prevenire a incendiilor
 • Sa nu fumeze in incinta spitalului