OXXYGENE solicită următoarele date cu caracter personal în momentul în care utilizatorul solicită o programare online sau un sfat prin website:

  • Nume, prenume
  • Telefon
  • Adresa de email

Aceste date sunt folosite în scopul exclusiv:

  • de a identifica vizitatorul website-ului și răspunde prompt oricăror solicitări venite din partea acestuia (cereri de programare, informații despre servicii etc.);
  • de a lua legătura cu vizitatorul website-ului în cazul în care intervine un aspect neprevăzut, iar programarea este amânată sau anulată.
  • În cazul vizitatorilor care doresc să primească informări lunare din partea OXXYGENE:
  • de a informa vizitatorul cu privire la noutățile din domeniile de interes comune, prin trimiterea periodică, de maxim două ori pe lună, de newsletter-uri pe adresa de email;
  • de a informa vizitatorul despre noile produse și servicii OXXYGENE;
  • de a oferi promoții și gratuități.

Temeiul legal al prelucrării datelor personale

Temeiul legal în baza căruia OXXYGENE prelucrează aceste date este consimțământul dvs. pe care l-ați acordat la momentul la care ați făcut o solicitare prin intermediul website-ului.

OXXYGENE vă reamintește că vă puteți retrage consimțământul oricând trimițând un e-mail pe adresa spitaloxxygene[@]gmail.com.

Dreptul de a retrage consimțământul

Aveți dreptul oricând să vă retrageți consimțământul. Puteți face aceasta trimițând un email în acest sens la adresa spitaloxxygene[@]gmail.com. Când vă retrageți consimțământul, OXXYGENE nu vă va mai putea transmite informații decât pe baza consimțământului dvs. (la o dată ulterioară, dacă veți dori), sau prin răspuns la cererile dvs. punctuale.

Perioada de stocare a datelor

OXXYGENE va păstra datele dvs. pe o perioadă de 3 ani. Este posibil ca la expirarea acestui termen, OXXYGENE să vă solicite reacordarea consimțământul, pentru a fi siguri că mai sunteți interesați de activitatea spitalului și că datele pe care le avem de la dvs. sunt corecte. Pentru retragerea consimțământului, vă rugăm să ne trimiteți un mesaj în acest sens pe adresa spitaloxxygene[@]gmail.com.

Destinatarii datelor – Cum și cu cine împărțim aceste date

Datele dvs. vor fi împărțite de OXXYGENE prin împuternicire legală cu colaboratorul parte terță, Loopaa Marcom, în scopuri de marketing.

Drepturile dvs. în relație cu datele pe care le-ați pus la dispoziție spitalului OXXYGENE

Pentru că ați acordat consimțământul companiei OXXYGENE, este datoria companiei OXXYGENE să vă informeze că dețineți următoarele drepturi, pe care le puteți exercita oricând trimițând un e-mail la adresa spitaloxxygene[@]gmail.com. OXXYGENE vă asigură că răspunde la oricare din solicitările dvs., în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 30 de zile.

Dumneavoastră beneficiați de următoarele drepturi:

Dreptul de acces, înseamnă că aveți dreptul de a obține o confirmare din partea OXXYGENE dacă datele dvs. cu caracter personal sunt sau nu prelucrate iar, in caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.
Dreptul la rectificare se referă la corectarea datelor cu caracter personal inexacte.
Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) înseamnă că aveți dreptul de a solicita companiei OXXYGENE să vă șteargă datele cu caracter personal.
Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat în cazul în care contestați exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite să verificăm corectitudinea lor.
Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul de a primi datele dvs. într-un format structurat și la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator.
Dreptul de a depune o plângere – în situația puțin probabilă în care OXXYGENE nu ar reuși să răspundă cererilor dvs., aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (adresa de web http://datepersonale.ro), și de asemenea aveți dreptul la o cale de atac judiciară.

Transferul către o țară terță

Datele dvs. NU sunt transferate în afara României.

Interesele legitime urmărite

Datele pe care le furnizați companiei OXXYGENE nu sunt prelucrate în baza unui interes legitim al S.C. OXXYGENE MED PLUS S.R.L. sau al unei terțe părți.

Dacă este o obligație contractuală sau legală, consecințele nerespectării obligațiilor

Datele pe care le furnizați spitalului OXXYGENE nu sunt prelucrate în baza unei obligații legale, ci în baza consimțământului.

Dacă există un proces decizional automat

OXXYGENE nu efectuează niciun fel de operațiuni de prelucrare automată sau profilare pe baza datelor pe care le-ați pus la dispoziție.

Datele de contact ale Responsabilului cu Protecția Datelor (RPD)

În acest moment, conform Regulamentului (EU) 2016/679 (“GDPR”), nu avem obligația de a angaja un RPD în sensul art. 37 din GDPR. Pentru orice întrebare, sugestie sau preocupare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați pe adresa de email spitaloxxygene[@]gmail.com.

Securitatea datelor

Siguranța datelor dvs. este una dintre prioritățile OXXYGENE. În momentul de față OXXYGENE folosește o combinație de controale tehnice (IT), administrative și fizice pentru ca datele dvs. să fie în siguranță. Cu toate acestea nicio metodă de transmitere, prelucrare sau stocare a datelor nu este complet sigură. Dacă aveți orice subiect sau îngrijorare legată de securitatea datelor dvs., vă rugăm să ne contactați imediat pe adresa spitaloxxygene[@]gmail.com.

Pentru orice alte detalii sunteți rugați să contactați spitalul OXXYGENE la adresa de e-mail: spitaloxxygene[@]gmail.com.

Publicitate

În momentul în care dvs. vă furnizați adresa de e-mail pe website și selectați faptul că doriți să primiți de maxim două ori pe lună ofertele OXXYGENE, vă exprimați acordul cu privire la primirea de informări de tip newsletter din partea OXXYGENE cu privire la serviciile / produsele oferite. Opțiunea cu privire la acordul emis de către dvs. poate fi modificată în orice moment, prin contactarea societăţii în acest sens. Renunţarea la primirea informărilor de tip newsletter se poate face în orice moment folosind legătura special destinată din cadrul oricăror mesaje primite pe email;

Renunțarea la primirea newslettere-lor nu implică renunţarea la acceptul dat pentru aplicabilitatea prezentului Document.

Open chat
Suna acum!