Normelor metodologice de aplicare în anul 2017 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017 ( detalii )

Ordin privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 ( detalii )

DECIZIE nr. 22 din 16 decembrie 2016 pentru modificarea Deciziei Consiliului Național al Colegiului Medicilor din România nr. 5/2008 privind stabilirea cuantumului cotizației de membru al Colegiului Medicilor din România ( detalii )

Ordinul nr. 1109/2016 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală ( detalii )

CONGRESE SI CONFERINTE

Al VIII-lea Congres Naţional de Geriatrie şi Gerontologie cu Participare Internațională cu tema:

Abordarea multidimensională în Geriatrie şi Gerontologie

Societatea Română de Gerontologie şi Geriatrie şi Institutul Naţional de Gerontologie şi Geriatrie „Ana Aslan” organizează acest Congres în perioada:

20 OCTOMBRIE – 23 OCTOMBRIE 2016 la SEDIUL OTOPENI al Institutului Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan”.

● Vineri, 21 Octombrie 2016 ● Sediul Otopeni ● I.N.G.G. “Ana Aslan” ●

Simpozionul Naţional de GerontoPsihologie

«GerontoPsihologia în context multidimensional»

Organizat de Asociaţia Română de Psihologie Clinică şi creditat de Colegiul Psihologilor din România

CONFERINȚA NAȚIONALĂ ALZHEIMER 2018 cu participare internațională

Ediția a 8-a, Actualități în domeniul demențelor

Manifestare însoțită de o expoziție medicală specializată

21 – 24 februarie 2018

Willbrook Platinum Business & Convention Center, București, România

A X-a editie a Congresului Medical Anti-Aging, Bucuresti

11 Mai 2018 in Bucuresti, Chirurgie Plastica – Microchirurgie Reconstructiva